Our services are mainly focusing on Software Development but not just that. The belows are services we are offering:

1. SOFTWARE DEVELOPMENT - PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM

1.1. Web Development - Phát triển Web

1.2. Mobile App Development - Phát triển ứng dụng Mobile 

1.3. Enterprise App Development - Phát triển ứng dụng Doanh nghiệp

1.4. Artificial Intelligence (AI) - Trí tuệ nhân tạo

2. APPLE - GOOGLE - MICROSOFT DEVELOPER REGISTRATION - ĐĂNG KÝ TK NHÀ PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM APPLE/ GOOGLE/ MICROSOFT

3. FACEBOOK & INSTAGRAM VERIFICATION - XÁC THỰC TÀI KHOẢN FACEBOOK/ INSTAGRAM

4. WEBSITE NOTIFICATION & E-COMMERCE PLATFORM REGISTRATION - THÔNG BÁO WEBSITE, ĐĂNG KÝ SÀN GD THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

5. ONLINE BUSINESS/ E-COMMERCE SUPPORT & CONSULTANCY - TƯ VẤN, HỖ TRỢ KINH DOANH ONLINE/ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

Hiện tại HOÀNG HÀ SERVICE cung cấp các dịch vụ sau:

1. Phát triển phần mềm (Web, App, AI) theo yêu cầu cho đối tác trong và ngoài nước,

2. Hỗ trợ đăng ký tài khoản GOOGLE - APPLE - MICROSOFT Developer cho nhà phát triển ứng dụng phần mềm

3. Hỗ trợ xác thực tài khoản tick xanh Facebook & Instagram

4. Thông báo Website -  đăng ký sàn giao dịch Thương mại Điện tử (TMĐT)

5. Tư vấn, hỗ trợ kinh doanh Online/ Thương mại Điện tử (TMĐT)

Mọi chi tiết xin liên hệ:

HOANG HA SERVICE

Address: 808, CT1-1, KĐT Mễ Trì Hạ, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Mobile/ Zalo: (+84)36.436.4746

Whatsapp/Telegram/Skype/Viber/Instagram: (+84)36.436.4746

Facebook: click HERE; FB Page: click HERE; FB Group: click HERE

LinkedIn: click HERE

Upwork: click HERE;

Phone: (+84)24.320.333.36

Email: servicehoangha@gmail.com

Thong ke